Giải thích dễ hiểu về tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là tài sản của doanh nghiệp bạn, tương tự như bất động sản, máy móc thiết bị hoặc lợi thế thương mại. Có bốn loại tài sản trí tuệ chính: quyền tác giả (hay bản quyền), nhãn hiệu, bí mật kinh doanh và sáng chế. Mặc dù chúng đều là tài sản trí tuệ nhưng bản chất chúng rất khác nhau.

Quyền tác giả

Quyền tác giả bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật và sáng tạo nguyên bản, như ảnh, tranh, phim và sách. Đáng chú ý, quyền tác giả tồn tại trong một thời gian khá dài: trong hầu hết các trường hợp, quyền tác giả tồn tại trong 50 năm sau khi tác giả qua đời. Quyền tác giả trao cho chủ sở hữu độc quyền sản xuất, xuất bản, bán hoặc sử dụng tác phẩm. Có nghĩa là, không người nào khác có quyền sao chép nó. Quyền tác giả là quyền tự động phát sinh. Tuy nhiên, bạn cũng có thể làm thủ tục để đề nghị Cục Bản quyền tác giả cấp cho bạn một giấy chứng nhận. Điều này sẽ có lợi nếu có tranh chấp xảy ra.

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một từ, cụm từ hoặc ký hiệu/biểu tượng (hoặc một tổ hợp của chúng) được doanh nghiệp sử dụng để xác định nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ của họ. Tên gọi hoặc logo của doanh nghiệp là các loại nhãn hiệu phổ biến. Nhưng thú vị là, nhãn hiệu cũng có thể bao gồm âm thanh, mùi và trang phục thương mại (sắp có hiệu lực ở Việt Nam). Một quan niệm sai lầm về nhãn hiệu phổ biến là nó cung cấp cho bạn toàn quyền sở hữu đối với từ / nhãn hiệu. Mặc dù điều đó đúng ở một mức độ nào đó, nhưng quyền của nhãn hiệu thường chỉ giới hạn trong cho hàng hóa / dịch vụ mà chúng đại diện. Bằng độc quyền nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, có thời hạn bảo hộ 10 năm và được gia hạn nhiều lần.

Đọc thêm bài:  Bản chất của sở hữu trí tuệ là gì?

Bí mật thương mại

Bí mật thương mại là một loại tài sản trí tuệ đặc biệt. Khác với quyền tác giả, bằng sáng chế và nhãn hiệu có thể được đăng ký, đặc điểm của bí mật kinh doanh đó là bí mật. Bí mật thương mại là thông tin hoặc dữ liệu của doanh nghiệp cung cấp một số lợi thế cho doanh nghiệp khi sử dụng. Danh sách khách hàng, công thức và quy trình sản xuất thường được coi là bí mật thương mại. Bí mật thương mại không phải đăng ký để được bảo hộ. Nhưng bạn sẽ phải đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ khác cho nó.

Sáng chế

Cuối cùng, bằng độc quyền sáng chế là quyền sở hữu chỉ được cấp bởi Cục Sở hữu Trí tuệ. Nói chung, bằng sáng chế áp dụng cho các sản phẩm hoặc giải pháp, quy trình kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Bằng sáng chế có thời hạn bảo hộ 20 năm và không được gia hạn.

Bạn có thể xem phiên bản video tại đây: