Bạn muốn tìm nội dung gì?

Trao quyền cho giáo viên để tạo ra trải nghiệm hấp dẫn

Tiến sĩ Catlin Tucker sẵn sàng tham gia các buổi nói chuyện trực tiếp và ảo. Cô cung cấp nhiều cơ hội học tập chuyên nghiệp để giúp các nhà giáo dục thiết kế các trải nghiệm học tập kết hợp trên toàn cầu và chuyển đổi sang quy trình làm việc bền vững lấy học sinh làm trung tâm.

Tiến sĩ Tucker sẵn sàng phát biểu tại sự kiện tiếp theo của bạn. Mang chuyên môn, sự nhiệt tình và hiểu biết sâu sắc của cô ấy đến hội nghị hoặc ngày phát triển nghề nghiệp của bạn!

Tiến sĩ Tucker cung cấp dịch vụ huấn luyện và phát triển chuyên môn trực tiếp để giúp các nhà giáo dục trên toàn cầu thiết kế các trải nghiệm học tập kết hợp nhằm đặt học sinh vào trung tâm của quá trình học tập.

Learn More
get started

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

book

“ChatGPT toàn tập” và hành trình nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam

Nhận thấy đây là cơ hội để nâng cao nhận thức của xã hội về các vấn đề chuyển đổi số nói chung và ứng dụng AI, đặc biệt là ChatGPT trong các lĩnh vực, tôi đã đề xuất một dự án viết sách cùng các bạn trẻ. Cuốn sách sẽ mang tên “ChatGPT toàn tập – Bí kíp xây dựng sự nghiệp trong kỷ nguyên số”. Chúng tôi hoàn thành cuốn sách chỉ sau 2 tháng, được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia và DIGIBOOK chấp thuận liên kết xuất bản. Phiên bản đầu tiên của cuốn sách đã ra mắt vào cuối tháng 4/2023 và đã được mua hết chỉ trong 1 tuần sau đó.

giới thiệu

Blog này chuyên chia sẻ về quản trị tài sản trí tuệ, thương hiệu, martketing online và các giải pháp chuyển đổi số nhằm giúp cho công việc kinh doanh của tổ chức, cá nhân trở nên tốt hơn

theo dõi tôi

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN BÀI
VIẾT MỚI THỨ 6 HÀNG
TUẦN.

email của bạn đăng ký

BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh

“Trong xu thế phát triển và hội nhâp kinh tế như hiện nay, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh dù ít hay nhiều đều liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đây được xem như là một tài sản lớn, hữu ích. Đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, nó có ý nghĩa ngày càng lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa của mỗi tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh. Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng”, ThS Ngô Hữu Thống nhấn mạnh..

cast study