Tôi là ai?

10 năm đồng hành cùng các doanh nhân và chuyên gia

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn quản trị tài sản trí tuệ và chuyển đổi số, tôi đã đồng hành cùng các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và các doanh nghiệp trong việc bảo vệ các thành quản nghiên cứu như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp. Tôi cũng đã hỗ trợ họ áp dụng thành công những giải pháp số vào hoạt động đào tạo và kinh doanh, cũng như xây dựng và bảo vệ thương hiệu của mình...chi tiết

Ngô Hữu Thống

Sáng lập và Giám đốc điều hành DIGISO Group.

 

10+

Năm kinh nghiệm

10K+

Học viên

400+

Dự án tham gia

 

Tôi Có Thể Giúp Gì Cho Bạn?

 

HOW IT WORKS?

Simple Steps To Success

Learn about how them you went down prying the wedding ring off his cold, dead finger. I don’t know what you did, Fry, but once again, you screwed up! Now all the planets are gonna start cracking wise about our mamas.

01

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

01

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

01

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

01

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

HOW IT WORKS?

Simple Steps To Success

Learn about how them you went down prying the wedding ring off his cold, dead finger. I don’t know what you did, Fry, but once again, you screwed up! Now all the planets are gonna start cracking wise about our mamas.

01

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

01

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

01

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

01

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

TESTIOMONIALS

Results I Have Helped Creates

Ruby Taylor

Writer

“I gained so much confidence in my ability to connect and deepen my relationships with people. It’s amazing how much easier it has been to meet new people and create instant connections. I have the exact same personality, the only thing that has changed is my mindset and a few behaviors.”

Alex Maxwell

Designer

“It’s amazing how much easier it has been to meet new people and create instant connections. I have the exact same personality, the only thing that has changed is my mindset and a few behaviors.”

Eva Lucy

Author

“I gained so much confidence in my ability to connect and deepen my relationships with people. It’s amazing how much easier it has been to meet new people and create instant connections. I have the exact same personality, the only thing that has changed is my mindset and a few behaviors.”

Ruby Taylor

Writer

“I gained so much confidence in my ability to connect and deepen my relationships with people. It’s amazing how much easier it has been to meet new people and create instant connections. I have the exact same personality, the only thing that has changed is my mindset and a few behaviors.”

Alex Maxwell

Designer

“It’s amazing how much easier it has been to meet new people and create instant connections. I have the exact same personality, the only thing that has changed is my mindset and a few behaviors.”

Eva Lucy

Author

“I gained so much confidence in my ability to connect and deepen my relationships with people. It’s amazing how much easier it has been to meet new people and create instant connections. I have the exact same personality, the only thing that has changed is my mindset and a few behaviors.”

HOW IT WORK

Your Personal Business Mentor & Coach

 

2.6k Companies & Individuals Trusted Us.

 

 

TEAM MEMBER

Meet Out Instructor

 

Charlotte David

Business Manager

Abigail Alice

Instructor

Jane Doe

Instructor

Jane Do

Instructor

EVENTS

New Events

 

13

SEP, 2024

 

Los Angeles Small Business Expo 2023

4:00 pm – 5:00 pm  Los Angeles

About this event Small Business Expo is America’s Largest Networking & Educational Event for Small Business Owners…
 

13

SEP, 2024

 

Los Angeles Small Business Expo 2023

4:00 pm – 5:00 pm  Los Angeles

About this event Small Business Expo is America’s Largest Networking & Educational Event for Small Business Owners…
 

13

SEP, 2024

 

Los Angeles Small Business Expo 2023

4:00 pm – 5:00 pm  Los Angeles

About this event Small Business Expo is America’s Largest Networking & Educational Event for Small Business Owners…
 
 
 

Networking Event and Small Business Expo

 
 
 

Networking Event and Small Business Expo

 

Articles

Latest from the Blog

 

Get A Free Consultation

If you have any questions, feel free to contact with us