Những sai lầm cần phải tránh khi đăng ký nhãn hiệu

Quá trình đăng ký nhãn hiệu có thể cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là khi bạn tự mình đăng ký nhãn hiệu và là người mới bắt đầu. Nếu có sai sót trong quá trình nộp đơn, có thể bạn sẽ không kịp sửa đổi những sai sót. Dưới đây là một số lỗi đăng ký nhãn hiệu phổ biến cần tránh để tăng tỷ lệ đăng ký thành công nhãn hiệu của bạn.

Không thực hiện tra cứu kỹ lưỡng

Điều tối quan trọng là bạn phải thực hiện tra cứu thông tin thật kỹ lưỡng trước khi bắt đầu quy trình đăng ký nhãn hiệu. Đừng chỉ tìm kiếm các nhãn hiệu giống hệt nhau – các nhãn hiệu tương tự cũng có thể ảnh hưởng đến đơn đăng ký của bạn.

Đưa nhãn hiệu sai vào tờ khai đăng ký

Đảm bảo rằng nhãn hiệu mà bạn dán trên tờ khai đăng ký hoàn toàn phù hợp với nhãn hiệu mà bạn thực sự sẽ sử dụng cho doanh nghiệp của mình.

Mô tả nhãn hiệu không khớp với hình ảnh nhãn hiệu

Bạn phải cố gắng để phần mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký phải thật sự vẽ lại bằng từ ngữ hình ảnh của nhãn hiệu, từ đường nét, hình khối, chữ viết đến màu sắc phải chính xác nhất có thể.

Đọc thêm bài:  Những sai lầm phổ biến về sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp

Không chỉ rõ hàng hóa và dịch vụ

Có 45 loại hàng hóa và dịch vụ dùng để xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Điều tối quan trọng là bạn phải xác định các loại hàng hóa / dịch vụ phù hợp trước khi bạn gửi đơn đăng ký.