Tag Archives: Đăng ký ChatGPT

Hướng dẫn sử dụng và đăng ký tài khoản ChatGPT

Có nhiều bạn đọc muốn đăng ký tài khoản ChatGPT để trải nghiệm nhưng việc đăng ký tài khoản này gần như là không thể với đa số người dùng “low-tech”. Do đó, tôi viết bài này để đưa đến một cách tiếp cận đơn giản và dễ dàng nhất cho đa số người dùng. […]