Tag Archives: Tác giả

Ai là tác giả của một tác phẩm được viết bởi AI?

Hiện nay, các tác phẩm viết như bài báo khoa học, hình vẽ, biểu đồ, v.v. được tạo bởi các ứng dụng AI gần như trở thành thực tế hằng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng AI để tạo ra các tác phẩm này gây ra một số vấn đề trong việc xác định tác […]