Tôi là ai?

Xin chào,
Tôi là Ngô Hữu Thống. Tôi tạo blog này để chia sẻ kiến thức về quản trị tài sản trí tuệ và thương hiệu, giúp các tổ chức và cá nhân phát triển công việc kinh doanh

đăng ký newsletter