Trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên Youth Fest 2023, Trung tâm Khoa học trẻ Thành đoàn TST đã tổ chức báo cáo chuyên đề “Talkshow ChatGPT và các vấn đề an toàn thông tin”. Sự kiện diễn ra tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP. HCM vào lúc 14:00 ngày 25/3/2023 và dành cho đối tượng là đoàn viên sinh viên tại TP. HCM.

Báo cáo chuyên đề xoay quanh ứng dụng của ChatGPT trong cuộc sống đặc biệt là trong học tập của sinh viên do Thạc sỹ Ngô Hữu Thống trình bày đã giới thiệu các tính năng và ứng dụng của ChatGPT trong việc hỗ trợ việc học tập, tìm kiếm thông tin và giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến một số vấn đề liên quan đến độ tin cậy của thông tin và an ninh thông tin khi sử dụng ChatGPT. Các đoàn viên sinh viên đã có cơ hội trao đổi, thảo luận về các rủi ro bảo mật, độ tin cậy của thông tin trên mạng và các biện pháp để bảo vệ bản thân trong quá trình sử dụng các ứng dụng công nghệ.

Với sự tham gia chủ động và tích cực của đoàn viên sinh viên, buổi talkshow đã diễn ra thành công và đạt được mục tiêu tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các đoàn viên sinh viên về ứng dụng công nghệ và các vấn đề an toàn thông tin. Sự kiện còn giúp cho các đoàn viên sinh viên hiểu rõ hơn về ChatGPT và các tính năng, ứng dụng của nó trong cuộc sống.

Tải tài liệu tại:

Tin: ChatGPT

Hình: TST