Nên đăng ký logo dạng nhãn hiệu hay quyền tác giả?

Logo là một tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Do đó, việc bảo vệ logo của bạn bằng cách đăng ký nhãn hiệu cũng quan trọng không kém. Hiện nay, có một vài nhầm lẫn về những thứ có thể được bảo vệ dưới hình thức quyền tác giả hoặc nhãn hiệu, bao gồm cả logo. Hãy cùng tìm hiểu xem cái nào phù hợp nhất với logo của doanh nghiệp bạn.

Nói một cách ngắn gọn:

Nhãn hiệu: luật sở hữu trí tuệ quy định bảo vệ các từ, cụm từ, thiết kế và ký hiệu được doanh nghiệp sử dụng để chỉ nguồn gốc hàng hóa hoặc dịch vụ của họ.

Quyền tác giả: bảo vệ các tác phẩm sáng tạo và nghệ thuật. Ngăn cản bất kỳ ai (ngoài chủ sở hữu) sử dụng hoặc phân phối tác phẩm.

Với những giải thích này, không có gì lạ khi một logo được bảo vệ bởi cả hai hình thức nhãn hiệu và bản quyền. Tuy nhiên, việc đăng ký nhãn hiệu sẽ được bảo hộ cả về mặt ngữ nghĩa, cách trình bày, màu sắc… Đây là biện pháp bảo hộ rất mạnh vì nếu như có người khác sử dụng logo tương tự sẽ bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trong phạm vi sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký. Nếu người khác sử dụng logo đó cho sản phẩm, dịch vụ khác sẽ không bị coi là vi phạm.

Đọc thêm bài:  Âm thanh và mùi: Nhãn hiệu phi truyền thống là gì?

Trong một số trường hợp điển hình, Quyền tác giả có mức độ bảo hộ được cho là yếu hơn so với bảo hộ nhãn hiệu vì chỉ khi có người sử dụng logo giống hệt hoặc giống đến mức tối đa, người đó mới bị vi phạm bản quyền.