Tag Archives: Hướng dẫn viết bài báo khoa học với ChatGPT

Hướng dẫn viết bài báo khoa học với ChatGPT

Viết bài báo khoa học là một quá trình phức tạp đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của ChatGPT, quá trình này có thể trở nên dễ dàng hơn. là một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện bằng trí tuệ nhân tạo, có khả năng tạo ra […]