Chi phí đăng ký nhãn hiệu hoặc logo là bao nhiêu?

Như một điều chắc chắn, việc có một nhãn hiệu đã được đăng ký là cách tốt nhất để bảo vệ các thành phần quang trọng của thương hiệu như tên gọi và logo doanh nghiệp. Vậy chi phí để đăng ký nhãn hiệu cho một tên gọi hoặc logo là bao nhiêu?

Lệ Phí Quốc gia (Việt Nam)

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/mỗi đơn đăng ký. Nếu đơn trong mỗi nhóm sản phẩm-dịch vụ có trên 6 sản phẩm-dịch vụ phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm từ thứ 7 trở đi là: 30.000 đồng/1 sản phẩm-dịch vụ;

– Phí công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng;

– Phí phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ:100.000 đồng/mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ có 6 sản phẩm. Từ sản phẩm thứ 7 trở đi nộp thêm: 20.000 đồng/1 sản phẩm- dịch vụ;

– Phí công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận: 120.000 đồng;

– Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 120.000 đồng;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng/mỗi nhóm có 6 sản phẩm-dịch vụ. Từ sản sản phẩm-dịch vụ thứ 7 trở đi thì nộp thêm: 30.000 đồng/1 sản phẩm-dịch vụ

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/mỗi đơn/mỗi yêu cầu;

Đọc thêm bài:  Bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu trên không gian số

– Biểu phí thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu: 550.000 đồng/mỗi nhóm có 6 sản phẩm-dịch vụ. Từ hàng hóa/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm phải nộp thêm: 120.000 đồng/1 sản phẩm-dịch vụ;

– Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:120.000 đồng/1 nhóm sản phẩm-dịch vụ đầu tiên. Từ nhóm sản phẩm-dịch vụ thứ 2 trở đi nộp thêm phí là: 100.000 đồng/1 nhóm.

Nhóm sản phẩm-dịch vụ là gì?

Có 45 loại sản phẩm-dịch vụ khác nhau theo Bản phân loaị quốc tế hàng hoá/dịch vụ Ni-xơ. Tùy thuộc vào tính chất kinh doanh của bạn, bạn có thể đăng ký nhãn hiệu theo 01 hoặc nhiều nhóm sản phẩm-dịch vụ. Hãy đảm bảo tính đến điều này khi lập kế hoạch ngân sách cho đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn.

Phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật thì Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ có thời hạn là 10 năm, khi hết hạn chủ sở hữu có thể gia hạn hiệu lực cho nó, mỗi lần gia hạn nhãn hiệu được 10 năm và không giới hạn số lần gia hạn.

Lệ phí gia hạn nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm-dịch vụ là: 540.000 đồng.

Các hình thức nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Có 2 hình thức thức để chủ sở hữu nộp chi phí đăng ký cấp mới hoặc phí gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Đọc thêm bài:  Tất tần tật về bằng sáng chế

– Nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính ở Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện ở Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

– Nộp thông qua dịch vụ bưu điện hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT. Thông tin tài khoản của Cục:

+ Nộp tại trụ sở chính ở Hà Nội:

  • Tên tài khoản: Văn Phòng Cục Sở Hữu Trí Tuệ
  • Số tài khoản: 3551.0.1054889.00000
  • Tại: Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân

+ Nộp phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Văn phòng đại diện ở TP Hồ Chí Minh:

  • Tên tài khoản: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số tài khoản: 3551.0.1093216.00000
  • Tại: Kho bạc Nhà nước Quận 3

+ Nộp tại Văn phòng đại diện ở TP Đà Nẵng:

  • Tên tài khoản: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng
  • Số tài khoản: 3551.0.1093215.00000
  • Tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng

Nội dung chuyển khoản như sau: Ghi rõ Nội dung nộp tiền + Tên chủ đơn + Số đơn SHCN/mã số trực tuyến như đề cập trong Thông báo của Cục (nếu có).