Thế nào là một nhãn hiệu mạnh

Sức mạnh của nhãn hiệu có ảnh hưởng lớn đến thương hiệu và chiến lược thương hiệu của bạn. Một nhãn hiệu mạnh mang lại cho bạn khả năng bảo vệ thương hiệu tốt hơn, rộng hơn và tăng thêm giá trị cho thương hiệu của bạn về tổng thể so với các nhãn hiệu “yếu”. Để tạo ra một nhãn hiệu mạnh, bạn phải hiểu các mức độ nhãn hiệu từ yếu nhất đến mạnh nhất như sau:

Chung chung

“Nhãn hiệu” chung chung là một từ hoặc cụm từ thường được sử dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn. Một ví dụ điển hình về điều này là nhãn hiệu “bánh mì” nếu bạn đang bán bánh mì. Các nhãn hiệu chung chung không thực sự được coi là “nhãn hiệu” – chúng chỉ là các từ và không có tính phân biệt. Các nhãn hiệu chung là yếu nhất trong số các nhãn hiệu.

Mô tả

Nhãn hiệu mô tả mô tả thành phần, chất lượng, đặc tính, chức năng, tính năng, mục đích hoặc việc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ. Ví dụ: “chewn gum duoublmin” (nghĩa là ‘gấp đôi bạc hà”) sẽ được mô tả nếu được sử dụng để bán loại kẹo cao su có gấp đôi hàm lượng bạc hà. Các nhãn hiệu mang tính mô tả rất yếu và không có tính đặc biệt, mặc dù chúng có thể có được tính phân biệt và về cơ bản trở nên mạnh hơn nếu có thêm ý nghĩa tiềm ẩn. Ý nghĩa tiềm ẩn lại thường phát sinh khi một nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại trong một khoảng thời gian đáng kể.

Đọc thêm bài:  Tôi có cần thuê một luật sư để đăng ký nhãn hiệu không?

Hàm ý

Các nhãn hiệu hàm ý về bản chất hoặc một số khía cạnh của hàng hóa hoặc dịch vụ, nhưng không thực sự mô tả chúng (như nhãn hiệu mô tả). Ví dụ về điều này sẽ là “Microsoft” – nó gợi ý về “phần mềm” cho “máy tính siêu nhỏ”. Các nhãn hiệu hàm ý đủ điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu vì chúng vốn có tính phân biệt, không giống như các nhãn hiệu chung chung và mô tả.

Ngẫu nhiên

Nhãn hiệu ngẫu nhiên có ý nghĩa thông thường không liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đang được bán. Một nhãn hiệu ngẫu nhiên nổi tiếng là “Apple” cho máy tính. “Apple” là một từ bình thường với nghĩa phổ biến, nhưng nghĩa đó không liên quan gì đến máy tính.

Tự tạo

Nhãn hiệu tự tạo là nhãn hiệu mạnh nhất trong số các nhãn hiệu. Chúng là những từ mới tinh không có nghĩa trước đó. Các nhãn hiệu phổ biến là Kodak và Nike. Những từ này không có ý nghĩa gì cho đến khi các thương hiệu này phát triển chúng.

Mặc dù các nhãn hiệu tự tạo và ngẫu nhiên có nhiều khả năng được bảo vệ hơn, nhưng chúng đi kèm với những hạn chế. Chủ sở hữu loại nhãn hiệu này thường phải tốn nhiều công sức, chi phí và thời gian để người tiêu dùng có thể nhận ra chúng.