Chuyên đề “Hiểu đúng về chuyển đổi số”

Ngày 26/2/2023, tại Cục Hải quan TP. HCM, Thạc sỹ Ngô Hữu Thống đã giao lưu và chia sẻ kiến thức về chuyển đổi số cho các đoàn viên thanh niên thuộc Cụm Sở sở Thành đoàn. Trong buổi báo cáo chuyên đề “Hiểu đúng về chuyển đổi số”, anh Thống đã trình bày về bản chất của chuyển đổi số và những khác biệt giữa chuyển đổi số và tin học hoá.

Ngoài ra, anh cũng chia sẻ về quan điểm của Đảng và nhà nước về chuyển đổi số, đồng thời nêu ra sự sẵn sàng của Việt Nam và thế hệ trẻ Việt Nam đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Theo Thạc sỹ Ngô Hữu Thống, chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi các quy trình kinh doanh từ hình thức truyền thống sang hình thức kỹ thuật số, nhằm tăng cường tính hiệu quả và giảm thiểu chi phí. Điều này khác với tin học hoá, chỉ đơn giản là sử dụng công nghệ để tăng cường quy trình kinh doanh, trong khi chuyển đổi số bao gồm cả việc thay đổi quy trình kinh doanh để phù hợp với công nghệ mới.

Để thực hiện chuyển đổi số, Việt Nam đã phát triển kế hoạch chuyển đổi số quốc gia, một sự kiện được đánh giá là rất quan trọng trong việc tăng cường sự cạnh tranh và phát triển kinh tế của Việt Nam. Thế hệ trẻ Việt Nam cũng đã bắt đầu đón nhận và sẵn sàng tham gia vào công cuộc chuyển đổi số này.

Đọc thêm bài:  Cần Giờ tổ chức Chuỗi tập huấn "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP"

Trong bối cảnh này, anh Thống cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hiểu đúng về chuyển đổi số, giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa tin học hoá và chuyển đổi số, đồng thời nắm bắt được quan điểm của Đảng và nhà nước về chuyển đổi số.

Với những thông tin được trình bày trong buổi báo cáo chuyên đề “Hiểu đúng về chuyển đổi số”, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng chuyển đổi số là một quá trình quan trọng và cần thiết trong việc tăng cường tính hiệu quả và cạnh tranh của các doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các nền kinh tế đang chuyển sang kinh tế số và các nền kinh tế phát triển đã chứng kiến sự thành công của chuyển đổi số.

Trong buổi báo cáo của mình, anh Thống cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo nhân lực có kỹ năng và kiến thức về chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đẩy mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo trong nước.

Từ buổi báo cáo chuyên đề “Hiểu đúng về chuyển đổi số”, chúng ta thấy rõ rằng chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng mà còn là một sự cần thiết để tăng cường tính cạnh tranh và phát triển kinh tế. Việc hiểu đúng và áp dụng chuyển đổi số đúng cách sẽ giúp các doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ kỹ thuật số, tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển và tăng trưởng.

Đọc thêm bài:  TẬP HUẤN “NÂNG CAO KỸ NĂNG VÀ XU HƯỚNG KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI SỐ ”

Tài liệu chuyên đề tải tại đây!

Tin: ChatGPT

Hình: Hải quan TP. HCM

Trả lời