Có nhiều bạn đọc muốn đăng ký tài khoản ChatGPT để trải nghiệm nhưng việc đăng ký tài khoản này gần như là không thể với đa số người dùng “low-tech”. Do đó, tôi viết bài này để đưa đến một cách tiếp cận đơn giản và dễ dàng nhất cho đa số người dùng.

Giới thiệu giao diện ChatGPT

ChatGPT chủ yếu hỗ trợ người dùng trên một giao diện web cơ bản như các công cụ chat khác. Các bạn nhập câu hỏi và ChatGPT sẽ trả lời. Để truy cập giao diện ChatGPT các bạn click vào đây

Đăng ký tài khoản ChatGPT

Do Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia được OpenAI cung cấp dịch vụ chính thức. Để có thể sử dụng ChatGPT bạn cần đăng ký và kích hoạt tài khoản OpenAI thông qua dịch vụ VPN sử dụng địa chỉ IP ở các quốc gia được hỗ trợ. Việc này là gần như không thể đối với đa số người dùng, hiện nay có rất nhiều hội nhóm hỗ trợ đăng ký tài khoản (có phí) hoặc các bạn có thể dùng thử một số tài khoản miễn phí dưới đây. Lưu ý: do tài khoản miễn phí có lượng truy cập quá tải, bạn có thể phải thử nhiều tài khoản khác nhau để có thể đăng nhập

Ai chưa có tk thì lấy trong này ra xài tạm

user: chatgpt@anonyviet.com
pass: AnonyViet@123
—————
user:chatgpt1@anonyviet.com
pass: AnonyViet@123
—————
chatgpt2@anonyviet.com
pass: AnonyViet@123
—————
15115e02b3@emailkom.live
rafat123456789
—————
d142d36e4b@emailkom.live
rafat123456789
—————
73a5fc8dfb@emailkom.live
rafat123456789
—————
7065f75d9b@boxmail.lol
rafat123456789
—————
9fa034a78c@boxmail.lol
rafat123456789
—————
e541af2cde@boxmail.lol
rafat123456789
—————
6257ec01cd@boxmail.lol
rafat123456789
—————
4a671f2e15@boxmail.lol
rafat123456789
—————
7ede49d6be@boxmail.lol
rafat123456789
—————
3d6f9a0b8b@boxmail.lol
rafat123456789
—————
ebf9272c7d@boxmail.lol
rafat123456789
—————
51a7f97471@boxmail.lol
rafat123456789
—————
909cb6bf74@boxmail.lol
rafat123456789
—————
bf8d2c26f6@boxmail.lol
rafat123456789
—————
90e6b3ac18@boxmail.lol
rafat123456789
—————
faae51663c@boxmail.lol
rafat123456789
—————
5725394fcb@boxmail.lol
rafat123456789
—————
1f1cefe71f@boxmail.lol
rafat123456789
————–

 

Nếu các bạn muốn tìm dịch vụ đăng ký tài khoản có phí thì có thể tham gia và trao đổi trong Group chat

Tạo tài khoản ChatGPT

Sau đó chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm sử dụng ChatGPT tại Group Facebook OpenAI – ChatGPT Việt Nam

Chúc các bạn thành công.

5/5 - (1 bình chọn)