Lịch chia sẻ tháng 01/2024

Tập huấn “Ứng dụng AI và Chat GPT trong giảng dạy và nghiên cứu” cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên năm học 2023-2024 – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Đọc thêm bài:  Chuyên đề "Ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động và truyền thông trong công tác đoàn"

Trả lời