Các khoá đào tạo GenAI miễn phí tốt nhất hiện nay

Các công ty và trường đại học hàng đầu trên thế giới đang cung cấp các khóa học về Trí tuệ nhân tạo. Trong bài này,  tôi sẽ đề cập đến các Khóa học AI miễn phí tốt nhất vào năm 2023 của các công ty và trường đại học hàng đầu, ví dụ như Microsoft Google Harvard và IBM. Đừng quên khoá học AI đặt biệt của tôi và 3AI Academy với mã ưu đãi ở cuối bài viết nhé.

1. Khoá học Trí tuệ nhân tạo của Google năm 2023

Các khoá đào tạo GenAI miễn phí tốt nhất hiện nay Top các công ty và trường đại học hàng đầu trên thế giới đang cung cấp các khoá học về Trí tuệ nhân tạo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những khoá học GenAI miễn phí tốt nhất vào năm 2023 do các công ty và trường đại học hàng đầu như Microsoft, Google, Harvard và IBM cung cấp

Google đã ra mắt khoá học về Trí tuệ nhân tạo vào năm 2023. Họ cung cấp các khoá học trực tuyến miễn phí thông qua Google Cloud. Sau khi hoàn thành khoá học, bạn sẽ nhận được chứng chỉ từ Google.

Khoá học Giới thiệu về GenAI

Đây là khoá học đầu tiên trong loạt khoá học GenAI của Google. Nó giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách xây dựng một hệ thống GenAI đơn giản và áp dụng nó vào các bài toán thực tế. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

Khoá học Trách nhiệm của GenAI

Trong khoá học này, bạn sẽ được hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và đạo đức trong việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc phát triển và triển khai các hệ thống GenAI. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

Khoá học Tạo hình ảnh bằng GenAI

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách GenAI có thể tạo ra các hình ảnh mới mà chưa từng tồn tại. Bạn sẽ học cách sử dụng các thuật toán và công cụ để tạo ra các hình ảnh độc đáo và sáng tạo. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

Đọc thêm bài:  ChatGPT tác động đến giáo dục như thế nào?

Khoá học GenAI Studio

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách xây dựng một hệ thống GenAI hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các công cụ và nền tảng của Google. Bạn sẽ học cách triển khai và quản lý các hệ thống GenAI trong môi trường thực tế. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau: Khoá học Cơ bản về GenAI

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm và thuật toán cơ bản của Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách áp dụng các thuật toán này vào các bài toán thực tế và xây dựng các hệ thống GenAI đơn giản. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

2. Khoá học Trí tuệ nhân tạo của Microsoft năm 2023

Các khoá đào tạo GenAI miễn phí tốt nhất hiện nay Top các công ty và trường đại học hàng đầu trên thế giới đang cung cấp các khoá học về Trí tuệ nhân tạo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những khoá học GenAI miễn phí tốt nhất vào năm 2023 do các công ty và trường đại học hàng đầu như Microsoft, Google, Harvard và IBM cung cấp

Microsoft cũng cung cấp các khoá học về Trí tuệ nhân tạo miễn phí cho cộng đồng. Các khoá học này được thiết kế để giúp người học hiểu rõ hơn về Trí tuệ nhân tạo và áp dụng nó vào các bài toán thực tế.

Khoá học Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo

Đây là khoá học đầu tiên trong loạt khoá học về Trí tuệ nhân tạo của Microsoft. Nó giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách xây dựng một hệ thống Trí tuệ nhân tạo đơn giản và áp dụng nó vào các bài toán thực tế. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

Khoá học Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với Trí tuệ nhân tạo

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý và phân tích ngôn ngữ tự nhiên. Bạn sẽ học cách xây dựng các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để xử lý và phân tích ngôn ngữ tự nhiên. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

Khoá học Học máy cơ bản với Trí tuệ nhân tạo

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm và thuật toán cơ bản của Học máy trong Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách áp dụng các thuật toán này vào các bài toán thực tế và xây dựng các hệ thống Trí tuệ nhân tạo đơn giản. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

3. Khoá học Trí tuệ nhân tạo của Harvard năm 2023

Harvard là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới và họ cũng cung cấp các khoá học về Trí tuệ nhân tạo miễn phí cho cộng đồng.

Khoá học Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách xây dựng một hệ thống Trí tuệ nhân tạo đơn giản và áp dụng nó vào các bài toán thực tế. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

Đọc thêm bài:  Hướng dẫn viết bài báo khoa học với ChatGPT

Khoá học Học máy cơ bản với Trí tuệ nhân tạo

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm và thuật toán cơ bản của Học máy trong Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách áp dụng các thuật toán này vào các bài toán thực tế và xây dựng các hệ thống Trí tuệ nhân tạo đơn giản. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

Khoá học Học máy nâng cao với Trí tuệ nhân tạo

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về các thuật toán và công cụ nâng cao trong Học máy của Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách áp dụng các thuật toán và công cụ này vào các bài toán thực tế và xây dựng các hệ thống Trí tuệ nhân tạo phức tạp. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

4. Khoá học Trí tuệ nhân tạo của IBM năm 2023

IBM là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới và họ cũng cung cấp các khoá học về Trí tuệ nhân tạo miễn phí cho cộng đồng.

Khoá học Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách xây dựng một hệ thống Trí tuệ nhân tạo đơn giản và áp dụng nó vào các bài toán thực tế. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

Khoá học Học máy cơ bản với Trí tuệ nhân tạo

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm và thuật toán cơ bản của Học máy trong Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách áp dụng các thuật toán này vào các bài toán thực tế và xây dựng các hệ thống Trí tuệ nhân tạo đơn giản. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

Khoá học Học máy nâng cao với Trí tuệ nhân tạo

Khoá học này giúp bạn hiểu rõ hơn về các thuật toán và công cụ nâng cao trong Học máy của Trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ học cách áp dụng các thuật toán và công cụ này vào các bài toán thực tế và xây dựng các hệ thống Trí tuệ nhân tạo phức tạp. Để đăng ký khoá học, bạn có thể truy cập vào đường link sau

5. Khoá học Ứng dụng ChatGPT và AI để tạo Slide bài giảng và video thuyết trình chuyên nghiệp của 3AI Academy

Khoá học này được chia thành ba buổi với nội dung như sau:

Đọc thêm bài:  VƯỢT QUA TÂM LÝ FOMO TRONG KỶ NGUYÊN A.I

Buổi 1: Ứng Dụng ChatGPT và AI Để Xây Dựng Bài Thuyết Trình Chuyên Nghiệp Trong buổi đầu, học viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng ChatGPT và công nghệ AI để tạo nên bài thuyết trình chuyên nghiệp. Đầu tiên, học viên sẽ học cách khởi tạo ý tưởng cho bài thuyết trình, tiếp theo là lập dàn ý. Sau đó, học viên sẽ được hướng dẫn cách tổng hợp tài liệu hỗ trợ, phân tích thông tin, và viết chi tiết từng phần nội dung của bài thuyết trình. Cuối cùng, học viên sẽ học cách tạo slides thuyết trình một cách tự động và sử dụng AI để tạo hình ảnh minh họa cho các slide này.

Buổi 2: Ứng Dụng ChatGPT và AI Để Tạo Video Thuyết Trình Chuyên Nghiệp Buổi thứ hai tập trung vào việc sử dụng AI để tạo video thuyết trình. Học viên sẽ được hướng dẫn cách xây dựng nhân vật AI cho bài thuyết trình và tạo nhân vật AI dựa trên hình ảnh của chính mình để thay mặt thuyết trình. Bên cạnh đó, buổi học cũng giới thiệu cách chuyển nội dung từ văn bản sang âm thanh với giọng đọc AI, và cuối cùng là xuất bản video thuyết trình hoàn chỉnh.

Buổi 3: Mentor 1:1 Buổi cuối cùng là một phiên tư vấn 1:1 qua Zoom với giáo viên, nơi học viên có cơ hội được review và áp dụng những gì đã học vào công việc và sản phẩm của mình. Phiên này cũng nhằm mục đích đảm bảo học viên có thể thực hành và áp dụng hiệu quả những kiến thức từ khoá học, đồng thời nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật cần thiết.

Tổng hợp, khoá học này cung cấp cho học viên các kỹ năng cần thiết để sử dụng ChatGPT và AI trong việc xây dựng và trình bày bài thuyết trình một cách chuyên nghiệp, từ việc tạo slide đến việc sản xuất video thuyết trình, và cuối cùng là áp dụng những kiến thức này vào thực tế thông qua sự hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên.

Độc giả của tôi chỉ cần nhập mã “BLOGNHT” sẽ được giảm ngay 10% học phí. Đăng ký ngay tại đường link sau

Kết luận

Trí tuệ nhân tạo là một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng lớn trong tương lai. Các khoá học GenAI miễn phí từ các công ty và trường đại học hàng đầu như Google, Microsoft, Harvard và IBM sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Trí tuệ nhân tạo và áp dụng nó vào các bài toán thực tế. Hãy nhanh tay đăng ký các khoá học này để trở thành một chuyên gia ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong tương lai gần!

Trả lời