Lịch chia sẻ tháng 12/2023

Hội thảo “Ứng dụng AI và ChatGPT trong giáo dục và kinh doanh – Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM

 

 

Đọc thêm bài:  TẬP HUẤN “NÂNG CAO KỸ NĂNG VÀ XU HƯỚNG KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI SỐ ”

Trả lời