02 phương pháp định giá tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp phải biết?

Sau khi bạn có một bức tranh rõ ràng về tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đã đăng ký và chưa đăng ký (xem lại bài viết Kiểm toán sở hữu trí tuệ giúp đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp) thì đã đến lúc bạn phải cố gắng đánh giá và định lượng giá trị kinh tế của chúng. Những lợi ích kinh tế đó liên kết với thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho phép bạn:

 • Loại trừ các đối thủ cạnh tranh khỏi một thị trường cụ thể trong một thời gian nhất định, nói cách khác là bạn có thể chủ động tạo ra rào cản để ngán chân các đối thủ.
 • Khai thác trực tiếp với tư cách là chủ sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ, hoặc gián tiếp thông qua việc chuyển nhượng hoặc cấp phép cho các bên thứ ba.

QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

WHAT

Nói một cách dễ hiểu, định giá tài sản trí tuệ là một quá trình để xác định giá trị bằng tiền của các quyền sở hữu trí tuệ của bạn. Những quyền sở hữu trí tuệ như vậy đôi khi là thành phần có giá trị nhất của một doanh nghiệp và không nên bị đánh giá thấp. Chỉ cần xem xét sự khác biệt giữa giá trị của một chai chất lỏng màu sẫm để tiêu thụ, không có nhãn hiệu trên chai và một chai khác cùng chất lỏng khi chai đó mang nhãn hiệu Coca Cola® hoặc Pepsi®.

Đây chỉ là một ví dụ nhỏ về giá trị nổi bật và rất cụ thể của một cái tên, một nhãn hiệu, một nhãn mác, một biểu tượng hoặc một thiết kế mà bạn đã tạo ra và đầu tư tài chính và công sức để phát triển chúng.

WHY

Có các lý do cụ thể sau:

 • Bạn sắp ký kết một hợp đồng bao gồm việc bán, cấp phép hoặc nhượng quyền một hoặc nhiều quyền sở hữu trí tuệ.
 • Bạn đang tham gia vào một tranh chấp hoặc kiện tụng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và bạn phải đánh giá mức độ thiệt hại.
 • Trong trường hợp công ty phá sản, khi cần thiết phải tính toán giá trị của tất cả các tài sản thanh lý, kể cả tài sản vô hình.
 • Bạn muốn sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của mình làm tài sản thế chấp để vay ngân hàng.
 • Bạn cố gắng thu hút các nhà đầu tư và bạn phải chứng minh được giá trị và sự vững chắc của doanh nghiệp bạn.
 • Bạn tham gia vào việc hợp nhất hoặc mua lại, thoái vốn, chuyển nhượng, liên doanh hoặc tặng tài sản sở hữu trí tuệ.
 • Bạn cần làm báo cáo tài chính và thuế.

HOW

Có các phương thức khác nhau để thực hiện Định giá IP, phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

 • Mục đích của việc định giá: phụ vụ cho thỏa thuận cấp phép, hay một thủ tục phá sản? hoặc là
 • Tính sẵn có và độ tin cậy của dữ liệu.

Nói chung, các phương pháp định giá tài sản trí tuệ được phân thành hai loại:

 • Các phương pháp tiếp cận định lượng (Quantitative approaches) để định giá quyền sở hữu trí tuệ: như tên gọi, chúng dựa trên dữ liệu số và có thể đo lường được;
 • Các phương pháp tiếp cận định tính (Qualitative approaches) để định giá quyền sở hữu trí tuệ: tập trung vào việc phân tích và xem xét các đặc điểm khác có thể trừu tượng hơn của quyền sở hữu trí tuệ trong các câu hỏi (chẳng hạn như sức mạnh pháp lý, khả năng dễ xâm phạm, phạm vi địa lý, v.v.).
Đọc thêm bài:  Hỏi đáp SHTT Tập 4: Tôi muốn bảo hộ tài sản trí tuệ ở nước ngoài. Quy trình này như thế nào?

CÁCH TIẾP CẬN ĐỊNH LƯỢNG

Theo cách tiếp cận định lượng, một số phương pháp luận có thể được sử dụng, và cụ thể là:

 1. Phương pháp dựa trên chi phí;
 2. Phương pháp dựa trên thị trường;
 3. Phương pháp dựa trên thu nhập.

Hãy xem xét thật kỹ từng phương pháp này, vì bạn sẽ phải quyết định phương pháp nào nên áp dụng và có cơ sở vững chắc để hỗ trợ sự lựa chọn của mình.

Phương pháp Dựa trên Chi phí

Phương pháp này tập trung vào các chi phí thực sự phải bỏ ra để phát triển một quyền sở hữu trí tuệ nhất định. Các chi phí này bao gồm các chi phí trực tiếp, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, thiết bị, nhân công, v.v. Các chi phí tích lũy này có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị kinh tế của quyền sở hữu trí tuệ được đề cập.

Ngoài các chi phí trực tiếp, chi phí cơ hội cũng cần được xem xét.

Các chi phí này đề cập đến các chi phí phát triển một tài sản trí tuệ giống hệt hoặc tương tự (tương ứng được gọi là “Phương pháp chi phí tái sản xuất” và “Phương pháp chi phí thay thế”), thông qua R&D nội bộ hoặc bằng cách mua các quyền thông qua thỏa thuận cấp phép từ bên thứ ba. Các yếu tố rủi ro như có thể mất lợi nhuận do chậm trễ tham gia thị trường, mất cơ hội đầu tư và có thể không đạt được kết quả tối ưu, cũng cần được xem xét.

Rõ ràng, yếu tố thời gian cũng phải được xem xét, vì:

 • Giá trị của quyền sở hữu trí tuệ phải được tính toán với thời điểm hiện tại.
 • Theo thời gian, giá trị của một số quyền sở hữu trí tuệ nhất định có thể tăng lên (ví dụ: nhãn hiệu).
 • Ngoài ra, trong một số trường hợp, thời gian có thể dẫn đến sự lỗi thời của các quyền sở hữu trí tuệ. (ví dụ: bằng sáng chế).

Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích để đánh giá giá trị của tài sản trí tuệ trong giai đoạn đầu phát triển và khi chưa có dữ liệu về doanh thu thị trường. Tuy nhiên, có thể khó tách bạch chi phí liên quan đến từng quyền sở hữu trí tuệ riêng lẻ với các chi phí khác.

Phương pháp dựa trên thị trường

Phương pháp định giá này dựa trên việc phân tích các giao dịch thị trường tương tự liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ có thể so sánh được. Ví dụ, giá trị của bằng sáng chế về một sản phẩm chống vi rút có thể được xác định bằng cách xem xét thỏa thuận cấp phép trước cho phép sử dụng một loại thuốc chống vi rút tương đương. Do thường tài sản sở hữu trí tuệ được định giá là duy nhất, nên việc phân tích và so sánh về bản chất là một phép gần đúng có tính đến tiện ích của quyền sở hữu trí tuệ được đề cập, đặc điểm công nghệ của nó, nhận thức về tài sản theo thị trường và dòng tiền phát sinh trong tương lai

Đọc thêm bài:  Những Loại Nhãn Hiệu Phổ Biến Tại Việt Nam: Một Cái Nhìn Tổng Quan

Theo truyền thống, có hai phương pháp để tính toán dòng tiền trong tương lai:

 1. Phương pháp dòng tiền chiết khấu: Phương pháp này ước tính các dòng tiền trong tương lai chủ yếu dựa trên kế hoạch kinh doanh của công ty đang khai thác hoặc có ý định khai thác tài sản.
 2. Phương pháp giảm trừ tiền bản quyền: Phương pháp này tập trung vào giá trị của tiền bản quyền mà từ đó công ty được giảm trừ quyền sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ.

Dữ liệu về các giao dịch có thể so sánh hoặc tương tự không phải lúc nào cũng dễ tìm. Chúng có thể được truy cập trong các nguồn sau:

 • Báo cáo thường niên của công ty và báo cáo thu nhập có xác nhận;
 • Cơ sở dữ liệu trực tuyến chuyên ngành;
 • Các ấn phẩm dành riêng cho việc cấp phép; và
 • Quyết định của Tòa án về việc bồi thường thiệt hại.

Điểm yếu của phương pháp này là khó thu thập dữ liệu có thể so sánh và có liên quan vì chi tiết của các giao dịch hợp đồng thường được giữ bí mật.

Phương pháp dựa trên thu nhập

Phương pháp dựa trên thu nhập có lẽ là phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất. Suy cho cùng, đánh giá giá trị của quyền sở hữu trí tuệ có nghĩa là đánh giá khả năng của một tài sản trong việc trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra dòng tiền dương và thu nhập trong tương lai. Đây cũng được gọi là giá trị “nội tại” của tài sản sở hữu trí tuệ. Nói cách khác, phương pháp này nhằm mục đích đánh giá giá trị của tài sản trí tuệ trên cơ sở thu nhập kinh tế mà nó dự kiến ​​tạo ra, được điều chỉnh theo giá trị hiện tại của nó.

Điều quan trọng cần nhắc lại là để xác định lợi nhuận dự kiến ​​thu được từ việc sử dụng quyền SỞ HỮU TRÍ TUỆ, dòng thu nhập dự kiến ​​của nó phải được xác định riêng biệt với sự đóng góp của các tài sản khác. Các tiêu chí có thể giúp đánh giá và định lượng thu nhập đó bao gồm:

 • Thời hạn của doanh thu: Điều này gắn liền với cái gọi là “vòng đời” của các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan. Chúng đề cập đến khoảng thời gian mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể đưa ra các quy tắc mà sản phẩm của họ sẽ được bán. “Vòng đời” nói chung gắn liền với thời hạn bảo hộ hợp pháp của tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, thường thì nó ngắn hơn nhiều. Ví dụ, các công nghệ trong lĩnh vực điện tử trở nên lỗi thời rất nhanh (ví dụ: 3 năm).
 • Dòng tiền dự kiến: Như đã đề cập, đây là các khoản thu nhập trong tương lai do tài sản vô hình thu được. Điều quan trọng là phân tích nắm bắt được tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến sở hữu trí tuệ được đề cập, bao gồm doanh thu có thể bị sụt giảm, chi phí gia tăng, đầu tư yêu cầu bổ sung, lao động và vật liệu, tiền thuê hoặc phí vốn, v.v.
 • Rủi ro liên quan đến doanh thu do sở hữu trí tuệ tạo ra, có tính đến khả năng sụt giảm doanh thu và các tác động cạnh tranh có thể xảy ra. Vì lý do này, dòng tiền dự kiến ​​cần phải được giảm theo tỷ lệ chiết khấu (thường cao hơn trong trường hợp tài sản sở hữu trí tuệ, so với tỷ lệ chiết khấu thường áp dụng cho các tài sản khác của công ty).
Đọc thêm bài:  Chiến lược kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ của Energysquare

Như đã đề cập ở trên, phương pháp này có lẽ là cách tiếp cận phổ biến nhất để định giá quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, có thể khó áp dụng nó trong các lĩnh vực rủi ro cao.

CÁCH TIẾP CẬN ĐỊNH TÍNH

Phương pháp này không dựa trên phân tích số liệu. Thay vào đó, việc đánh giá dựa trên việc phân tích các thông tin về quyền sở hữu trí tuệ cụ thể và tầm quan trọng hiện tại hoặc tiềm năng của nó. Các chỉ số này bao gồm tất cả các khía cạnh phi số như khía cạnh pháp lý, mức độ đổi mới công nghệ, phân tích thị trường, quản trị công ty, v.v. Ví dụ:

 • Sức mạnh của tài sản trí tuệ:

+ Quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký hay chưa?

+ Tác phẩm có được phát triển và hoàn thiện đầy đủ hay không?

+ Quyền sở hữu trí tuệ mạnh hay yếu?

+ Phạm vi địa lý của nó là gì? Tức là: nó chỉ được bảo vệ ở nội địa hay ở các quốc gia khác?

+ Thời hạn bảo vệ (hoặc thời hạn còn lại) của nó là bao nhiêu? Trong trường hợp nhãn hiệu, đây có thể là thứ ngày càng có giá trị. Tuy nhiên trong trường hợp sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, đây có thể là dấu hiệu cho thấy chúng đã lỗi thời.

+ Mức độ bị xâm phạm trên thị trường.

 • Quy mô thị trường và thị phần, số lượng đối thủ cạnh tranh và sự tồn tại của các sản phẩm thay thế.

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG

Việc lựa chọn phương pháp định giá thích hợp nhất để sử dụng trong một tình huống nhất định là một thách thức. Các yếu tố được xem xét để lựa chọn bao gồm:

 • Loại tài sản trí tuệ bị đe dọa;
 • Mức độ phát triển của nó (ví dụ: mức độ phát triển của công nghệ);
 • Mục đích của việc định giá (ví dụ: phục vụ cho thỏa thuận cấp phép? Hay thủ tục phá sản? Hay là để xác định thiệt hại trong một vụ kiện?);
 • Loại và số lượng thông tin có sẵn.

Để chắc chắn, trước khi bắt tay vào định giá tài sản trí tuệ, bạn cũng cần phải có :

 • Kiến thức chuyên sâu về nền kinh tế, ngành và lĩnh vực kinh doanh cụ thể có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của sở hữu trí tuệ.
 • Nhận thức đầy đủ về các rủi ro có thể xảy ra.
 • Cuối cùng, bạn cần nhận thức đầy đủ tất cả các thông tin bắt buộc về tài sản sở hữu trí tuệ được định giá (quyền sở hữu, phạm vi địa lý, số năm bảo hộ còn lại, v.v.).

Trong thực tế, cần tiến hành phân tích kỹ lưỡng các ưu và nhược điểm của từng phương pháp và rất thường xuyên, một hoặc nhiều phương pháp định lượng thường được sử dụng và có

Bài viết do tác giả tổng hợp, phân tích và bổ sung dựa trên các thông tin tham khảo từ:

 • Cổng thông tin Cục Sở hữu trí tuệ: ipvietnam.gov.vn
 • Cổng thông tin Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới: wipo.int