Bằng độc quyền sáng chế là một quyền độc quyền được cấp cho một sản phẩm hoặc một quy trình kỹ thuật cung cấp một cách làm mới hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề. Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, thông tin kỹ thuật về sáng chế phải được tiết lộ cho công chúng trong bản mô tả sáng chế. Dưới đây là toàn bộ các nội dung thường gặp về sáng chế.

Bằng sáng chế là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là một quyền độc quyền được cấp cho một sản phẩm hoặc một quy trình kỹ thuật cung cấp một cách làm mới hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề. Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, thông tin kỹ thuật về sáng chế phải được tiết lộ cho công chúng trong bản mô tả sáng chế.

Chủ sở hữu bằng sáng chế có thể cấp phép cho các bên khác sử dụng sáng chế theo các điều khoản đã được hai bên thoả thuận. Chủ sở hữu cũng có thể bán quyền đối với sáng chế cho người khác, người này sau đó sẽ trở thành chủ sở hữu mới của bằng sáng chế. Khi bằng sáng chế hết hạn, việc bảo hộ kết thúc và một sáng chế sẽ trở thành sở hữu cộng đồng; nghĩa là, bất kỳ ai cũng có thể khai thác thương mại sáng chế mà không vi phạm bằng sáng chế.

Bằng sáng chế cung cấp những quyền gì?

Chủ sở hữu bằng sáng chế có quyền quyết định ai có thể – hoặc không thể – sử dụng sáng chế đã được cấp bằng trong khoảng thời gian mà sáng chế được bảo hộ.

Những loại sáng chế nào có thể được bảo hộ?

Bằng sáng chế có thể được cấp cho các sáng chế trong bất kỳ lĩnh vực công nghệ nào, từ dụng cụ nhà bếp hàng ngày đến chip công nghệ nano. Sáng chế có thể là một sản phẩm chẳng hạn như một hợp chất hóa học, hoặc một quy trình sản xuất một hợp chất hóa học cụ thể. Nhiều sản phẩm trên thực tế có chứa nhiều sáng chế trong đó. Ví dụ, một máy tính xách tay có thể liên quan đến hàng trăm sáng chế, hoạt động cùng nhau.

Đọc thêm bài:  Ý nghĩa của việc bảo vệ nhãn hiệu trong môi trường cạnh tranh.

Bảo hộ sáng chế kéo dài bao lâu?

Bảo hộ sáng chế được cấp trong một thời hạn giới hạn, thường là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Có phải bằng sáng chế có hiệu lực ở mọi quốc gia không?

Bằng sáng chế là quyền có tính lãnh thổ. Nói chung, các độc quyền chỉ được áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực mà bằng sáng chế đã được nộp phù hợp với luật pháp của quốc gia hoặc khu vực đó.

Quyền sáng chế được thực thi như thế nào?

Trong hầu hết các quốc gia, tòa án có thẩm quyền ngăn chặn hành vi vi phạm bằng sáng chế. Tuy nhiên, trách nhiệm chính trong việc giám sát, xác định và thực hiện hành động chống lại những người vi phạm bằng sáng chế thuộc về chủ sở hữu bằng sáng chế.

“Cấp phép sáng chế” có nghĩa là gì và tại sao nó được thực hiện?

Cấp phép sáng chế có nghĩa là chủ sở hữu bằng sáng chế cấp quyền cho phép một cá nhân / tổ chức khác thực hiện, sử dụng, bán, v.v. sáng chế đã được cấp bằng của mình. Điều này diễn ra theo các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận (ví dụ, xác định số tiền và loại hình thanh toán mà người được cấp phép thực hiện cho người cấp phép), cho một mục đích xác định, trong một lãnh thổ xác định và trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận.

Chủ sở hữu bằng sáng chế có thể cấp giấy phép cho bên thứ ba vì nhiều lý do. Ví dụ, chủ sở hữu bằng sáng chế có thể không có các cơ sở sản xuất cần thiết, và do đó chọn cho phép người khác sản xuất và bán sáng chế đã được cấp bằng sáng chế của mình để đổi lại các khoản thanh toán “tiền bản quyền”. Ngoài ra, chủ sở hữu bằng sáng chế có thể có các cơ sở sản xuất, nhưng chúng có thể không đủ lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong trường hợp này, họ có thể quan tâm đến việc cấp bằng sáng chế cho một nhà sản xuất khác để hưởng lợi từ nguồn thu nhập khác. Một tình huống có thể xảy ra khác là chủ sở hữu bằng sáng chế muốn tập trung vào một thị trường nhất định; do đó chủ sở hữu bằng sáng chế có thể lựa chọn cấp phép cho một cá nhân / tổ chức khác, có quyền lợi ở các thị trường khác. Việc ký kết thỏa thuận cấp phép có thể giúp xây dựng mối quan hệ kinh doanh cùng có lợi.

Đọc thêm bài:  Tôi có cần thuê một luật sư để đăng ký nhãn hiệu không?

Không giống như bán hoặc chuyển nhượng bằng sáng chế cho một bên khác, người cấp phép tiếp tục có các quyền tài sản đối với sáng chế đã được cấp bằng sáng chế.

Tại sao bằng sáng chế lại cần thiết (cho xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, v.v.)?

Các sáng chế có mặt ở mọi khía cạnh của cuộc sống con người, từ ánh sáng điện (bằng sáng chế do Edison và Swan nắm giữ) và nhựa (bằng sáng chế do Baekeland nắm giữ), đến bút bi (bằng sáng chế do Biro nắm giữ), và bộ vi xử lý (bằng sáng chế do Intel chẳng hạn).

Bằng sáng chế cung cấp các biện pháp khuyến khích và bảo vệ cho các cá nhân bằng cách cung cấp cho họ sự công nhận về khả năng sáng tạo và khả năng được thưởng vật chất cho các sáng chế của họ. Đồng thời, việc bắt buộc công bố bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế tạo điều kiện cho việc truyền bá kiến ​​thức mới cùng có lợi và tăng tốc các hoạt động đổi mới, chẳng hạn như tránh sự nghiên cứu trùng lắp.

Để được bảo hộ độc quyền sáng chế phải đáp ứng những điều kiện gì?

Có rất nhiều điều kiện phải được đáp ứng để có được bằng sáng chế, một số điều kiện chính bao gồm:

  • Có tính mới;
  • Có trình độ sáng tạo;
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp bằng sáng chế?

Bằng sáng chế được cấp bởi cơ quan cấp bằng sáng chế quốc gia (Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chẳng hạn) hoặc bởi văn phòng khu vực của liên minh một số quốc gia. Hiện tại, các văn phòng cấp bằng sáng chế khu vực sau đang hoạt động:

Tôi có cần luật sư / đại lý cấp bằng sáng chế để chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế không?

Nói chung, người nộp đơn có thể tự chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế mà không cần sự hỗ trợ của luật sư. Tuy nhiên, do sự phức tạp của các tài liệu sáng chế và các kỹ năng pháp lý cần thiết, chẳng hạn như soạn thảo đơn yêu cầu, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý từ luật sư / văn phòng đại diện SHCN khi soạn thảo đơn đăng ký sáng chế.

Đọc thêm bài:  Bản chất của sở hữu trí tuệ là gì?

Chi phí để đăng ký sáng chế là bao nhiêu?

Các chi phí khác nhau đáng kể giữa các quốc gia (và thậm chí trong một quốc gia).

Chi phí cấp bằng sáng chế cho một sáng chế phụ thuộc vào các yếu tố như bản chất của sáng chế, mức độ phức tạp của nó, phí luật sư, thời gian của đơn đăng ký và những phản đối có thể xảy ra trong quá trình văn phòng cấp bằng sáng chế kiểm tra. Một số quốc gia giảm giá cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người nộp đơn đăng ký trực tuyến. Ngoài ra, một số quốc gia cho phép kiểm tra nhanh khi trả thêm phí.

Ngoài phí nộp đơn chính thức quốc gia, một khi văn phòng cấp bằng sáng chế được cấp bằng sáng chế, bạn phải trả phí duy trì hoặc gia hạn, thường là hàng năm, để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế.

Làm thế nào để có được bằng sáng chế quốc tế?

Không có cái gọi là “Bằng sáng chế quốc tế”. Bằng sáng chế có tính lãnh thổ. Nói chung, đơn xin cấp bằng sáng chế phải được nộp và bằng sáng chế được cấp và thực thi, tại mỗi quốc gia mà bạn yêu cầu bảo hộ bằng sáng chế cho sáng chế của mình, theo luật của quốc gia đó. Do đó, một cách để có được bằng sáng chế ở một số quốc gia là nộp đơn đăng ký sáng chế quốc gia cho mỗi cơ quan cấp bằng sáng chế quốc gia có liên quan.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự bảo hộ bằng sáng chế ở một số quốc gia trên toàn thế giới, một lựa chọn tốt là nộp đơn đăng ký quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) do WIPO quản lý. Bất kỳ cư dân hoặc công dân của một quốc gia thành viên của PCT đều có thể nộp một đơn quốc tế duy nhất có hiệu lực như đơn đăng ký sáng chế quốc gia (và một số đơn đăng ký sáng chế khu vực) ở một số hoặc tất cả các quốc gia ký kết PCT.

Tham khảo:

  • Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
  • Lượt dịch từ “Patents Basics” – WIPO
Hãy đánh giá 5 sao để ủng hộ tác giả
Contact Me on Zalo